Wykonanie wnętrza pieca

Palenisko. Do wymurowania wnętrza paleniska używa się cegieł szamotowych grubości 6 cm oraz mączki szamotowej. Połowę powierzchni paleniska zajmuje ruszt, który osadza się luźno na dwóch wmurowanych prętach stalowych. Resztę poziomej powierzchni paleniska wylepia się cegłami przyciętymi pod kątem 45°. Nie zwężona wysokość paleniska powinna wynosić od 60 do 80 cm ponad rusztem. Wymiary rusztu i paleniska w zależności od powierzchni pieca podano w tabeli 1. Kanały. Pierwszy kanał powinien być wymurowany w całości cegłami szamotowymi grubości 6 cm, następne płytkami szamotowymi grubości 2-3 cm. Przekrój pierwszego kanału ma być równy wielkości rusztu, przekrój każdego następnego może być od 10 do 20% mniejszy, lecz nie mniejszy od przekroju rury przepływowej. Wszystkie płaszczyzny wnętrza pieca należy starannie wygładzić i oczyścić z resztek gliny. Rura przepływowa. Rurę przepływową osadza się skośnie ku górze w kierunku komina. Drzwiczki. Otwór na drzwiczki powinien być od 10 do 15 mm większy od wymiaru kołnierza płyty drzwiczkowej. Najlepsze są odlewy żeliwne składające się z drzwiczek paleniskowych i popielnikowych zamykanych belkami ze śrubą. Podczas montażu drzwiczki uszczelnia się gliną. Zamknięcie pieca musi być hermetyczne. Otwory rewizyjne. Bardzo ważne jest wykonanie otworów rewizyjnych zamykanych z zewnątrz zatyczkami szkliwionymi. Dzięki nim można łatwo wyczyścić piec bez pomocy fachowca. Czyszczenie należy wykonywać przynajmniej raz w roku. Urządzenia dodatkowe. Piec rozgrzewa się szybciej i grzeje efektywniej, gdy ma zainstalowane framużki. Są to rury blaszane o przekroju prostokątnym, przechodzące na wylot pieca, wbudowane na 2/3 jego wysokości. Zaopatrzone są od tyłu w daszek, który kieruje przez te rury wznoszący się za piecem prąd powietrza, a z przodu w drzwiczki do regulacji przepływu. Takie urządzenie powiększa około 10% sprawność pieca i powoduje, że przechodzące przez nie powietrze ogrzewa się już w chwili rozpalenia ognia w piecu.

Both comments and pings are currently closed.