Warunki uzyskania kredytu

Zakup wyżej wymienionych produktów wymaga spełnienia określonych warunków. Na przykład kredyt na budowę domu może być uwarunkowany posiadaniem działki budowlanej z założoną księgą wieczystą i dokonaniem wyboru firmy budowlanej, która zawrze z przyszłym kredytobiorcą umowę kontrakt na budowę domu pod klucz. Z kolei kredyt na zakup mieszkania może być udzielony po przedstawieniu wypisu z wyodrębnionej księgi wieczystej założonej dla konkretnego mieszkania, i dokumentu stwierdzającego, że dom, w którym się ono znajduje, posiada pozwolenie na zasiedlenie. Cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego jest jego zabezpieczenie polegające na dokonaniu wpisu hipoteki w księdze wieczystej kredytowanej nieruchomości. Poza określonymi sytuacjami bank nie poszukuje wtedy innych zabezpieczeń w postaci żyrantów (poręczycieli), blokad na koncie bankowym, przewłaszczeń itp. Najlepsze banki starają się wychodzić naprzeciw najbardziej nietypowym pomysłom na realizację marzeń mieszkaniowych swoich klientów. Jeśli projekt spełnia wymogi stawiane przez bank, kredytobiorca musi już tylko wykazać się zdolnością kredytową, która pozwoli na obsłużenie udzielonego kredytu, czyli jego spłatę.

Both comments and pings are currently closed.