Ulga na remont instalacji gazowej

Od 1997 r. ulga remontowa przysługuje podatnikom raz na trzy lata. Można odliczyć od podatku 19% wydatków na remont poniesionych w okresie trzech lat, ale w latach 1997-1999 odpis nie może przekroczyć 2457 zł (jeśli remontujemy dom) lub 2047 zł (jeśli remontujemy mieszkanie). Niestety z ulgi tej można skorzystać, jeżeli wyda się na remont co najmniej 245,70 zł w roku, w którym dokonuje się odliczeń. Remont instalacji i urządzeń gazowych pozwala na podwyższenie limitu ulgi o 409,50 zł. Pamiętajmy, że wydatki na remont lub modernizację domu odliczane od podatku muszą być udokumentowane fakturami VAT albo rachunkami uproszczonymi, wystawionymi przez podatnika VAT nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Rachunków nie przekazujemy urzędowi skarbowemu, ale przechowujemy w domu przez pięć lat (na wypadek kontroli fiskusa).

Both comments and pings are currently closed.