To mieszkania dla biednych

Rzecznik zwrócił dodatkowo uwagę na aspekt społeczny obciążania najemców mieszkań komunalnych obowiązkiem wniesienia kaucji. Mieszkania takie przeznaczone są przecież na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych rodzin o niskich dochodach. Rodziny te z oczywistych względów nie są w stanie w wielu wypadkach podołać dodatkowym obciążeniom finansowym w postaci kaucji mieszkaniowych.

Both comments and pings are currently closed.