Spółdzielnie nie potrącą, ale…

Od 1 stycznia 1997 r. spółdzielnie mieszkaniowe nie potrącają 20% zaliczki na podatek dochodowy w wypadku wycofania wkładu budowlanego lub mieszkaniowego. Nie oznacza to jednak, że wycofanie wkładu pozostaje bez następstw podatkowych. Podatnik ma bowiem obowiązek wykazać i doliczyć do dochodów lub przychodów wycofaną kwotę w zeznaniu rocznym; inna rzecz, że w wypadku wydatkowania tej kwoty na cele mieszkaniowe podatnik ma prawo do ulg z tego tytułu na ogólnych zasadach. Oznacza to, iż podatnik nie traci ulgi, z której skorzystał w poprzednich latach (nie jest wznawiane postępowanie podatkowe); ale trzeba pamiętać, że odliczony uprzednio od dochodu lub podatku wkład do spółdzielni „obciąża” aktualny limit ulg. Spółdzielniom mieszkaniowym pozostawiono obowiązek przekazywania urzędom skarbowym i podatnikom informacji o wycofanych wkładach.

Both comments and pings are currently closed.