Przede wszystkim kontrola

Nawet najlepiej wykonana instalacja gazowa nie zapewni nam bezpieczeństwa, jeśli nie będziemy jej systematycznie kontrolować. Przepisy prawa budowlanego wymagają, aby obiekty budowlane w czasie ich użytkowania były poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowej kontroli. Co najmniej raz w roku należy między innymi sprawdzić stan techniczny instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Możliwość wyegzekwowania tego obowiązku przez organy państwowego nadzoru budowlanego jest z racji liczby obiektów mocno ograniczona, ale we własnym dobrze pojętym interesie powinniśmy jednak dbać o to, by corocznie osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru lub usług w zakresie naprawy i konserwacji urządzeń gazowych skontrolowały stan naszych instalacji i urządzeń.

Both comments and pings are currently closed.