Preferencje ustawodawcy

Nie jest sprzeczne z przedstawionym rozumowaniem przyjęte w ustawie z 21 listopada 1996 r. rozwiązanie, iż podatnicy, którzy rozpoczęli przed 1997 r. inwestowanie w budowę budynku mieszkalnego z przeznaczeniem znajdujących się w nim lokali mieszkalnych na wynajem, zachowują prawo do czasu zakończenia inwestycji odliczenia ponoszonych na ten cel wydatków na zasadach obowiązujących w ubiegłym roku. Wynika to raczej z preferencji ustawodawcy, niż z zamiaru respektowania praw nabytych, co potwierdza sposób rozliczania wydatków poniesionych na ten cel po 1 stycznia 1997 r. w dalszym ciągu odlicza się je od dochodu. Można wszakże stwierdzić, że sytuacji wykorzystywania ulgi z tytułu budownictwa na wynajem i odliczania od dochodu wydatków poniesionych przed 1997 r. jest w praktyce zdecydowanie mniej niż wypadków kontynuowania po 1996 r. inwestycji rozpoczętych wcześniej i konieczności zastosowania przez tego samego podatnika dwóch różnych metod określania limitów odliczeń od podatku i od dochodu.

Both comments and pings are currently closed.