Na jakie prace przysługuje ulga

Remont i modernizacja instalacji gazowej w budynku mieszkalnym to: wymiana lub remont części wspólnej instalacji gazowej (przyłącza, poziomy i piony), przemieszczenie głównego kurka gazowego na zewnątrz budynku, zastąpienie miejscowych instalacji ciepłej wody, w których zastosowano gazowe grzejniki cieplej wody instalacją centralnej ciepłej wody, zainstalowanie urządzeń lub systemów służących poprawie bezpieczeństwa użytkowników gazu, wyposażenie instalacji w gazomierze indywidualne, wykonanie instalacji gazu płynnego. W mieszkaniu do prac tych możemy zaliczyć: remont i wymianę urządzeń gazowych, remont i wymianę instalacji gazowej służącej do rozprowadzania gazu do urządzeń, zainstalowanie, naprawę i wymianę urządzeń eksplozymetrycznych oraz czujników tlenku węgla, zainstalowanie gazomierza.

Both comments and pings are currently closed.