Na co uważać?

Stosowanie sygnalizatorów. Oto najczęściej popełniane błędy: rezygnacja z sygnalizatorów optycznych stosowanie tylko akustycznych, traktowanie sygnalizatora wewnętrznego jako równorzędnego zewnętrznemu, zly sposób mocowania sygnalizatora brak zabezpieczenia przewodów, umieszczenie ich w łatwo dostępnym miejscu, umieszczanie sygnalizatorów akustycznych w obiektach, w których zamontowane są przyciski napadowe lub w obiektach podłączonych do monitoringu. Rozmieszczenie czujek i czujników. Lokalizacja czujek przestrzennych. Często występujące błędy to: wybór miejsca niezgodny z zasadą największej czułości wykrywania, czyli wbrew regule, że powinny się one znajdować po lewej lub po prawej stronie drogi, którą będzie poruszać się intruz, a nie z przodu w takiej odległości, aby nie było możliwe ich zasłonięcie, zanim jeszcze zadziałają, montaż na ruchomych i łatwych do przestawienia wysięgnikach, czyli wbrew zasadzie, że czujki powinny być trwale przymocowane do ściany (na wysięgnikach można je montować tylko w bardzo wysokich pomieszczeniach), usytuowanie tuż przy ścieżkach gryzoni, zamontowanie w pomieszczeniach ze zwierzętami lub w pobliżu ruchomych elementów w polu widzenia, montaż na „gołej” ścianie, bez uwzględnienia ustawienia mebli, wyposażenia itp. Montaż i uruchomienie systemu. Do wyjątków należą sytuacje, w których podczas realizacji zatwierdzonego już projektu nie wystąpi konieczność wprowadzenia korekt. Ciągły nadzór nad montażem systemu pozwala uniknąć kłopotów z przyjęciem kosztorysu powykonawczego. Podczas odbioru systemu konieczne jest sprawdzenie działania każdej z zamontowanych czujek. Próbny czas użytkowania systemu umożliwia użytkownikom systemu, a także ochronie obiektu ustalenie niedociągnięć systemu ochrony. Dotyczy to zarówno nieprawidłowości, których nie można było przewidzieć podczas projektowania systemu, jak i powstałych czy wykrytych dopiero w trakcie jego realizacji. Z opłaceniem całkowitych kosztów założenia systemu alarmowego poczekajmy do czasu usunięcia wszystkich usterek pojawiających się podczas próbnej eksploatacji. Odbiór końcowy. Błędem jest przyjęcie systemu alarmowego bez niezbędnej dokumentacji. Na schemacie i w kosztorysie instalator powinien podać pełne (zgodne z nazewnictwem stosowanym przez ich producenta lub sprzedawcę) nazwy zastosowanych urządzeń (należy żądać ulotki z danymi technicznymi urządzeń).

Both comments and pings are currently closed.