Materiał

Najbardziej popularne są obecnie grzejniki stalowe. Dzięki małej akumulacyjności cieplnej dają się dobrze sterować. Ze stali wykonywane są grzejniki płytowe, konwektorowe, łazienkowe i rurowe. Kupując grzejnik stalowy, należy zwrócić uwagę na sposób jego zabezpieczenia przed korozją. Warto sprawdzić, czy warstwa zabezpieczająca jest jednorodna i ciągła, czy nie występują odpryski lakieru, czy lakier ma odpowiednią twardość. Dobra jakość grzejnika i odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne zapewni jego dłuższą żywotność. Do niedawna powszechnie stosowano grzejniki żeliwne. Dzięki dużej wytrzymałości na ciśnienie i odporności jia korozję nadal z powodzeniem stosuje się je tam, gdzie panują niekorzystne warunki (np. zwiększona wilgotność i zła eksploatacja instalacji). Duża akumulacyjność cieplna grzejników żeliwnych z jednej strony niweluje zakłócenia zmian temperatury zasilania (występujące w instalacjach z kotłem na paliwo stałe), z drugiej zaś utrudnia sterowanie ilością ciepła oddawanego do pomieszczenia. Wadą grzejników żeliwnych jest ich duża masa. Grzejniki aluminiowe są lekkie i odporne na korozję. Dobrze przewodzą ciepło i dają się łatwo regulować. Ich dodatkową zaletą jest rozbudowana powierzchnia wymiany ciepła. Grzejników aluminiowych ze względu na plastyczność aluminium nie należy instalować w miejscach, gdzie narażone są na uszkodzenia mechaniczne oraz w pomieszczeniach, w których występują pary wchodzące w reakcję z aluminium. Nie nadają się do instalacji miedzianych (chyba, że stosuje się inhibitor).

Both comments and pings are currently closed.