Kto nie nabył

W tym miejscu należy wyjaśnić dość częste nieporozumienie wiążące się chyba z niezbyt właściwie rozumianym pojęciem „praw nabytych”. Pojawiają się wypowiedzi, że podatnicy, którzy rozpoczęli ponoszenie wydatków (inwestycje mieszkaniowe) na np. budowę domu czy wkład do spółdzielni mieszkaniowej przed i stycznia 1997 r., uważają, że ponoszone po tej dacie wydatki powinni do czasu zakończenia inwestycji w dalszym ciągu odliczać od dochodu, a nie od podatku. Rozumowanie takie wydaje się błędne. Prawo do odliczeń nabyli, a więc są posiadaczami „praw nabytych” podatnicy, którzy już wydatkowali określone kwoty pod rządami określonych przepisów, a ich prawa nabyte ograniczają się do wydatkowanych kwot. Jeżeli ktoś nie wydatkował pieniędzy na cele mieszkaniowe, nie nabył żadnych praw do ulg podatkowych. Inne rozumowanie mogłoby prowadzić do wniosku, że ustawodawcy nie wolno w ustawie zmieniać niczego, np. stawek skali podatkowej. Podatnik, który rozpoczął działalność gospodarczą w 1993 roku, kalkulował obciążenie podatkowe dochodu w wysokości 20, 30 lub 40%; podwyższenie stawek podatku od 1994 r. do wysokości 21, 33 i 45% mogło wpłynąć na opłacalność prowadzonej przez niego działalności. Nikt jednak nie zakwestionował prawa ustawodawcy do podjęcia decyzji o zmianie skali podatkowej.

Both comments and pings are currently closed.