Koniec kaucji?

Dlatego też Rzecznik skierował wystąpienie do ministra spraw wewnętrznych i administracji, w którym wskazał wady omawianych uchwał i konieczność podjęcia przez wojewodów czynności nadzorczych nad działalnością komunalną samorządu terytorialnego. Odpowiadając na wystąpienie Rzecznika minister spraw wewnętrznych i administracji podzielił pogląd o niedopuszczalności wprowadzania kaucji mieszkaniowych uchwałami rad gmin. Minister zwrócił się do wojewodów o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do wyeliminowania omawianych uchwał z obrotu prawnego.

Both comments and pings are currently closed.