Kolejność działań

Nie ma dwóch identycznych domów, rodzin, gospodarstw domowych, dlatego każdy dom wymaga innej ochrony. Zanim zdecydujemy przed czym i jak chronić dom, powinniśmy zatem: określić rodzaj zagrożeń, ustalić obszar, który powinien podlegać ochronie, ustalić czas, jaki musi nastąpić od wykrycia przestępcy do skutecznej interwencji. Na tej podstawie można: wybrać odpowiedni projekt systemu alarmowego do realizacji, spisać umowę. Po tych krokach następuje: montaż systemu alarmowego, wstępne uruchomienie i próbny czas użytkowania systemu, wprowadzenie do systemu niezbędnych korekt i odbiór końcowy (dokumentacja systemu). Rodzaj zagrożenia. Tylko nieliczni z tych, którzy budują dom, zdają sobie sprawę, że na nasze bezpieczeństwo ma wpływ architektura osiedla, domu, ogrodu, wybór materiałów budowlanych, a nawet życzliwość sąsiadów. Stopień zagrożenia swojego domu można oszacować. Granice obszaru chronionego. Urządzenia elektroniczne mogą wykrywać intruza w chwili, gdy przekracza on ogrodzenie lub gdy znajduje się między ogrodzeniem a domem, mogą też sygnalizować, że próbuje wejść do domu albo że dostał się już do środka. Jeśli zagrożenie jest duże, błędem jest zakładanie, że intruz może próbować wejść tylko z zewnątrz przez okna lub drzwi lub tylko podczas nieobecności domowników. Znane są bowiem wypadki wykonywania podkopów pod domy bardzo zamożnych ludzi. Projekt do realizacji. Lista zagrożeń chronionego obiektu jest podstawą do zaprojektowania odpowiedniego systemu ochrony. Zależnie od zagrożenia dobiera się bowiem typy czujek, a nawet sposób ich mocowania. Planując system ochrony, należy przewidzieć ewentualne późniejsze zmiany w chronionym obiekcie, a także wszystkie zmiany, jakie mogą nastąpić w zagrożeniu domu (wzrost zagrożenia, potrzeba ochrony dodatkowej powierzchni po planowanej rozbudowie itd). System alarmowy powinien być tak zaprojektowany, aby możliwe było dostosowanie się do zmian, jakie mogą zachodzić w obszarze ochrony. Lepiej jest zdecydować się na system droższy, ale umożliwiający pewną elastyczność w podejmowaniu przyszłych decyzji.

Both comments and pings are currently closed.