Kolejne etapy montażu

W zależności od producentów i typów stelaży instalacyjnych kolejne etapy ich montażu mogą się różnić. Pierwszy etap montażu to przykręcenie górnej szyny montażowej. Musi być ona zawieszona na wysokości określonej w instrukcji montażu i wypoziomowana. Należy sprawdzić np. przykładając dolną szynę jej przyleganie do ściany. Ewentualne nierówności trzeba uzupełnić ją materiałem wypełniającym, na ° przykład odpowiednią zaprawą, gdyż dokręcanie szyny na siłę do wklęsłości ściany może prowadzić do wypaczenia konstrukcji. W taki sam sposób montuje się dolną szynę. Kolejnym etapem jest ustalenie pożądanej odległości stelaża od ściany. Pomocne będą fabrycznie wywiercone otwory. Stelaż zawiesza się na górnej szynie montażowej i sprawdziwszy pionowość przymocowuje do dolnej oraz do podłoża. Przyłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej. Przykręcenie płyty maskującej oraz uszczelnienie jej silikonem [J] to końcowe etapy instalacji stelaża.

Both comments and pings are currently closed.