Jeśli nie można przyłączyć się do sieci

Budynki niskie (wysokości do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne do 4 kondygnacji włącznie) w razie braku możliwości ich przyłączenia do sieci gazowej lub sieci lokalnej, mogą być zasilane z baterii butli lub zbiorników stałych gazu płynnego. W budynku mieszkalnym przyłączonym do sieci gazowej zabronione jest stosowanie gazu płynnego z butli. Niewłaściwie zainstalowana butla z gazem płynnym (propan-butan) stanowi wyjątkowo duże zagrożenie. Dlatego też instalacje tego typu muszą spełniać określone warunki. Szczególnie ważne jest, aby: w jednym mieszkaniu, w warsztacie lub lokalu użytkowym nie przyłączać do urządzeń gazowych więcej niż dwóch butli o zawartości gazu do 11 kg każda, butle umieszczać w odległości co najmniej 1,5 m od urządzeń promieniujących ciepło, takich jak grzejniki, piece itp. z wyłączeniem zestawów kuchni gazowych oraz ogrzewaczy promiennikowych i konwekcyjnych z szafkami na butle, butle instalować w pozycji pionowej, zapewnić temperaturę pomieszczeń, w których instaluje się butle, nie przekraczającą 35°C, butli nie umieszczać w sąsiedztwie innych urządzeń powodujących iskrzenie.

Both comments and pings are currently closed.