Jak projektuje się piec?

Piece szerokie i niskie grzeją lepiej niż wysokie i wąskie. Kanały. Z doświadczeń wynika, że o sprawności pieca nie decyduje liczba kanałów i ich długość (nie powinna przekraczać 6 m), lecz jego konstrukcja (sposób prowadzenia kanałów). Projektując piec, należy pierwsze kanały prowadzić do spodu, tak aby jego dolna część rozgrzewała się mocniej od górnej. Jeden piec jedno pomieszczenie. Odradzamy stawianie jednego pieca do ogrzewania dwóch pomieszczeń. Zaprojektowanie takiego pieca jest bardzo trudne, a i tak nie ogrzeje on obu pomieszczeń w dostatecznym stopniu. Taki piec ma mniejszą sprawność ze względu na kontakt ze ścianą dzielącą pokoje i utrudnioną cyrkulację powietrza. Ściana w miejscu styku z piecem powinna mieć grubość maksimum 6 cm. Lepszym, sprawdzonym i mniej kłopotliwym rozwiązaniem jest wykonanie nad piecem okapu kierującego część ogrzanego powietrza do sąsiedniego pomieszczenia. Wielkość pieca. Została ona opracowana dla pomieszczenia o ścianach grubości minimum 11/2 cegły i obustronnie otynkowanych. W tabeli podano wymiary pieców ustawionych na nogach. Piece bez nóg powinny być o jeden rząd kafli wyższe.

Both comments and pings are currently closed.