Ile można dostać?

Najważniejsze jest zrozumienie istoty kredytu hipotecznego. Z jednej strony kwota kredytu nie może być zbyt mała, aby pokryć koszty administrowania kredytem. Z drugiej strony banki stawiają określone progi bezpieczeństwa: ustalają, jaką część lub do jakiej kwoty mogą kredytować przedsięwzięcie. Kredyt jest bowiem kwotą zamykającą koszt danego przedsięwzięcia, czyli różnicą pomiędzy pełnym kosztem budowy domu lub ceną mieszkania, a wkładem własnym. Wkład własny jest sumą poniesionych już kosztów (ceną działki, kupionym projektem, dokonanymi opłatami, wykonanymi pracami, zakupionymi materiałami i wniesionymi zaliczkami bądź przedpłatami) oraz pozostałych posiadanych przez inwestora środków finansowych (np. pieniędzy na rachunkach bankowych).

Both comments and pings are currently closed.