Główne zasady podłączania

Bardzo ważną rolę w zachowaniu warunków bezpieczeństwa odgrywa problem prawidłowej instalacji urządzeń gazowych, a zwłaszcza jakość i sposób połączeń. Generalną zasadą powinno być powierzanie wszelkich robót w tym zakresie osobom posiadającym właściwe uprawnienia. Urządzenia pomiarowe zużycia gazu (gazomierze) powinny być zainstalowane oddzielnie dla każdego z odbiorców. Podczas instalowania urządzeń gazowych należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że: kurek odcinający dopływ gazu do urządzenia powinien być umieszczony w miejscu łatwo dostępnym, a nie np. pod boazerią, czy za szafką kuchenną, grzejniki gazowe wody przepływowej instalowane na ścianach z materiałów palnych muszą być odizolowane od ściany płytą z materiałów niepalnych (zwłaszcza w budynkach drewnianych), urządzenia gazowe łączy się na stałe ze stalowymi lub miedzianymi przewodami instalacji gazowej. Dopuszcza się instalowanie kuchni i kuchenek gazowych z zastosowaniem przewodów elastycznych mających certyfikat na znak bezpieczeństwa wydany zgodnie z polskimi przepisami, kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego powinny być instalowane w odległości co najmniej 0,5 m od okien do boku urządzenia, licząc w rzucie poziomym.

Both comments and pings are currently closed.