Gdzie umieścić urządzenia gazowe

Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających określone w przepisach prawa warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin. Szczególnie ważne są następujące wymogi: gazowe urządzenie do ogrzewania wody można zainstalować w łazience o kubaturze co najmniej 8 m3 i wyposażonej w wentylację grawitacyjną, pomieszczenia, w których przewiduje się zainstalowanie urządzeń gazowych, powinny mieć wysokość co najmniej 2,2 m oraz wentylację zapewniającą wymianę powietrza, urządzeń gazowych zasilanych gazem płynnym nie można instalować w pomieszczeniach, w których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego terenu, maksymalne, łączne obciążenie cieplne pochodzące od urządzeń gazowych nie może przekraczać wartości określonych w tabeli, w istniejących budynkach mieszkalnych i zagrodowych dopuszcza się instalowanie gazowych kotłów grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokości co najmniej 1,9 m, ale w pomieszczeniach tych muszą znajdować się przewód nawiewny z wylotem na wysokości 0,3 m nad poziomem podłogi i wywiewny przewód wentylacyjny, wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co najmniej 2,5 m nad poziom terenu z wylotem umieszczonym w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od bocznych krawędzi okien i drzwi. W tym wypadku również należy zachować warunki określone w tabeli, urządzenia gazowe pozostające bez stałego dozoru w czasie ich użytkowania, takie jak kotły gazowe lub ogrzewacze pomieszczeń, muszą mieć samoczynne zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub wyłączenia dopływu gazu oraz spełniać wymagania Polskich Norm.

Both comments and pings are currently closed.