Dwie istotne zmiany

Do końca 1996 r. istniała w niektórych sytuacjach dublowana preferencja podatkowa. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione były z ryczałtu Przykład: Podatnik nie korzystający dotąd z ulg mieszkaniowych sprzedał mieszkanie własnościowe za 60 000 zł. W tym roku kupił, od firmy budującej lokale mieszkalne na sprzedaż, nowe mieszkanie za 100 000 zł. Ponieważ maksymalne odliczenie z tytułu wydatków mieszkaniowych w 1997 r. wynosi 15 561 zł, podatnik będzie mógł faktycznie odliczyć od podatku 9561 zł, co wynika z rachunku: 15 561 60 000 x 10%. Podobnie będzie w wypadku pokrycia wydatków ekwiwalentem, ale wówczas wydatkowaną kwotę pomniejszy się o 20% ekwiwalentu.

Both comments and pings are currently closed.