Decyduje dostawca gazu

Sposób zaopatrzenia budynków w gaz oraz wykonania instalacji gazowych powinny odpowiadać potrzebom użytkowym i warunkom technicznym przyłączenia do sieci gazowej określonym przez dostawcę gazu. Przed przystąpieniem do wykonania lub przebudowy instalacji gazowej trzeba, niezależnie od pozwolenia na budowę, uzyskać od dostawcy gazu określenie warunków technicznych przyłączenia. Gaz z sieci, doprowadzony do zewnętrznej ściany budynku nie może mieć ciśnienia wyższego niż 400 kPa.

Both comments and pings are currently closed.