Co to jest zdolność kredytowa?

Zdolność kredytowa to, mówiąc najprościej, dochody gospodarstwa domowego, które zamierza ubiegać się o kredyt hipoteczny. W tym momencie często dochodzi do nieporozumień z potencjalnymi klientami banków. Po pierwsze o kredyt hipoteczny tradycyjnie ubiegają się osoby, które będą figurować w księdze wieczystej kredytowanej nieruchomości oraz ich współmałżonkowie (jeżeli małżeństwo stanowi wspólnotę majątkową). Jednakże czasem dopuszcza się rozwiązanie polegające na tym, że kredytobiorcami zostają inne osoby. Po drugie banki są instytucjami zaufania publicznego, zatem przy określaniu zdolności kredytowej klientów akceptują dochody klientów udokumentowane zgodnie ze stosowanymi procedurami. Najczęściej przyjmuje się wszelkie dochody uzyskiwane w sposób zgodny z obowiązującym prawem zarówno w kraju, jak za granicą. Bank nie podejmie ryzyka uwzględnienia przy analizie wypłacalności klienta jego nie ewidencjonowanych przychodów. Trudno, trzeba się zdecydować: albo wykazuje się legalne dochody i zaciąga kredyt w banku, albo kombinuje się z urzędem skarbowym i omija banki z daleka. I po trzecie banki biorą również pod uwagę wcześniej zaciągnięte zobowiązania gospodarstwa domowego. Trudno bowiem przyjąć za bezwzględną zdolność kredytową dochody w wysokości wykazanej np. przez pracodawcę, jeżeli są one obciążone np. spłatą kredytu samochodowego lub płaconymi alimentami.

Both comments and pings are currently closed.