Chwila zadumy…

Piece kaflowe lata swojej świetności mają już za sobą. Dziś zawód zduna wykonują tylko nieliczni, często przy okazji świadczenia innych usług budowlanych. Nie istnieje już cech zdunów. Informacje o usługach zduńskich można uzyskać, dzwoniąc bezpośrednio do zdunów, których telefony są podane w książce telefonicznej. Wszechogarniający nas postęp niszczy wszystko, co stare czasem niepotrzebnie. Piece czy kuchnie kaflowe w ograniczonym zakresie mogą spełniać swoje zadanie i dzisiaj. Ich niewątpliwymi zaletami są niskie koszty eksploatacji i przystosowanie do każdego rodzaju paliwa. Zły system ochrony to często gorzej niż żaden, zwłaszcza tam, gdzie występuje zagrożenie życia ludzkiego. Żyjąc w poczuciu, że jesteśmy chronieni, możemy bowiem nie podjąć odpowiednio wcześnie własnych kroków obrony przed intruzem. Zły system to następstwo błędów, które mogą się pojawić zarówno w projekcie systemu ochrony, jak i w samej instalacji lub podczas użytkowania. Projektant systemu alarmowego powinien uwzględniać wszystkie czynniki, które mogą wpływać na pracę elementów ochrony. Są to: zakres oraz szybkość zmian temperatury i wilgotności, oświetlenie naturalne i sztuczne, kierunki i sposób otwierania drzwi i okien, a także ich zamocowanie i uszczelnienie, wentylacja i klimatyzacja pomieszczeń, konstrukcja ścian i stropów, usytuowanie budynku i jego otworów w stosunku do stron świata, sąsiedztwo drzew, stan dróg dojazdowych i usytuowanie ciągów komunikacyjnych, sąsiedztwo: transformatorów, stacji energetycznych, maszyn wytwarzających drgania i zakłócenia elektromagnetyczne. Rzadko się zdarza, by wszystkie te czynniki trzeba było brać pod uwagę jednocześnie. Ale pominięcie chociaż jednego z nich tam, gdzie właśnie on jest ważny, może sprawić, że system ochrony nie będzie skuteczny. Błędem jest kierowanie się ceną systemu jako jedynym kryterium wyboru koncepcji ochrony. Środki ochrony, a więc i cena całego systemu powinny być kompromisem pomiędzy stopniem zagrożenia i kwotą, jaką możemy przeznaczyć na system ochrony. Aby uniknąć błędów na etapie wyboru systemu ochrony, dobrze jest poradzić się specjalisty od zabezpieczeń, niezależnego od firmy projektującej i instalującej nasz system ochrony.

Both comments and pings are currently closed.