Automatyczne dopasowanie

W ciągu kilku dni po uruchomieniu instalacji regulator „uczy się” charakterystyki cieplnej domu: sprawdza, jaką temperaturę osiąga się w budynku zależnie od odczytywanej temperatury zewnętrznej przy określonym sposobie sterowania kotłem. Po przetestowaniu instalacji w różnych warunkach, wstępnie dobrana krzywa grzania zostaje ostatecznie dopasowana i sterownik rozpoczyna normalną pracę. Dokładna analiza czasu osiągania żądanej temperatury pozwala regulatorowi na wcześniejsze włączenie kotła, tak aby o określonej porze pomieszczenia uzyskiwały zadaną na termostacie temperaturę. Podobnie też przy przechodzeniu ogrzewania na tryb pracy oszczędnościowej źródło ciepła zostanie wyłączone wcześniej, aby budynek mógł się ochłodzić bez zużywania dodatkowych ilości energii (np. gazu). Możliwość wyprzedzania działania źródła ciepła ma szczególne znaczenie wtedy, gdy zaprogramowano zmiany temperatury z poziomu obniżenia nocnego (16-17°C) do pracy dziennej (20-21°C). Jest oczywiste, że prosty termostat nie zapewni nam podniesienia się temperatury w pomieszczeniu natychmiast po jej wymuszeniu. Im większa bezwładność cieplna budynku i instalacji centralnego ogrzewania, tym dłuższy czas osiągania zadanej temperatury. Regulatory pogodowe mogą być zaopatrzone w wiele jeszcze dodatkowych funkcji. Każda z nich zwiększa oszczędność bądź ułatwia eksploatację układu grzewczego.

Both comments and pings are currently closed.