Armatura instalacji wody pitnej

Przeglądając czasopisma dotyczące tematyki instalacyjnej zwraca uwagę fakt, że większość zagadnień poruszanych w różnych artykułach dotyczy tematów związanych z instalacjami grzewczymi. Jest to zrozumiałe ze względu na dominującą rolę kosztów centralnego ogrzewania w budżetach domowych. Jak dotąd bardzo wielu odbiorców wody rozlicza się według ryczałtu. Ten stan ulega jednak powolnej zmianie, rosną bowiem jednostkowe koszty wody zimnej. Należy również pamiętać, że nie są one jedynym problemem związanym z eksploatacją instalacji hydraulicznych zarówno grzewczych jak i wody pitnej. Niezawodna praca instalacji, bezpieczeństwo, trwałość, komfort obsługi to czynniki, na które coraz częściej zwracamy uwagę. Przyjrzyjmy się kilku typowym problemom związanym z użytkowaniem instalacji wodnej. Korzystając codziennie z wody zimnej dostarczonej z domowych instalacji hydroforowych lub sieci wodociągowej niejednokrotnie stwierdzamy bardzo złą jakość wody. Widoczne ilości piasku, rdzy i innych osadów mogą powodować korozję oraz liczne awarie urządzeń pracujących w instalacji. Innym problemem pojawiającym się na co dzień jest konieczność częstej wymiany uszczelek w bateriach łazienkowej lub zlewozmywakowej. Powodem tego jest nadmierne ciśnienie w instalacji wodnej. Często bywa tak, że w okresie małego poboru wody, szczególnie w nocy, ciśnienie wzrasta do poziomu , który może okazać się szkodliwy dla urządzeń pracujących w instalacji tj. pralki, zmywarki lub baterii.

Both comments and pings are currently closed.